An Fholláine Shláintiúil
                    
Dúshlán Gréasáin  (WebQuest)

Reamhrá
An Tasc
An Próiseas
Ról a 1
Ról a 2
Ról a 3
Ról a 4
Measúnú
Críoch
Leathanach na Múinteoirí

Aclaíocht le haghaidh Beatha


     

Réamhrá:   Céard é comhthéacs an taisc seo?

Is é an aidhm atá le folláin na sláinte ná sláinte ghinearálta an duine a fheabhsú trí leibhéal inmhianaithe folláine a bhaint amach agus a choinneáil trí ghníomhaíocht mhaith choirp agus nósanna maithe aclaíochta.  Cosúil le folláin na feidhmíochta, tá folláin na sláinte comhdhéanta de nithe éagsúla ar gá oibriú orthu lena chinntiú go mbeidh tú folláin go deo.

                                                                               

 


© JCPE June 2008